top of page

Переклади, завірені присяжним перекладачем  

(українська та польська мова)

translator.twojstart@gmail.com

+48 571 930 400

TŁUMACZENIA POŚWIADCZONE
(JĘZYK UKRAIŃSKI I POLSKI)

PISEMNE (ПИСЬМОВІ)

Akt urodzenia

Свiдоцтво про народження

110 PLN

Akt zgonu

Свiдоцтво про смерть

110 PLN

Akt małżeństwa

Свiдоцтво про шлюб

110 PLN

Prawo jazdy

Посвідчення водія

80 PLN

Świadectwo ukończenia szkoły

Атестат

80 PLN

Suplement do świadectwa

Додаток до атестата

110 PLN

Dyplom ukończenia studiów I/II stopnia

Диплом бакалавра/магістра

80 PLN

Suplement do dyplomu

Додаток до диплома

150 PLN

Tłumaczenie uwierzytelnione tekstu niespecjalistycznego z pieczęcią tłumacza przysięgłego

(strona 1125 znaków)

Завірений переклад тексту з печаткою присяжного перекладача

(сторінка 1125 знаків)

70 PLN

W sprawie wyceny innych dokumentów prosimy o ich przesłanie na e-mail translator.twojstart@gmail.com

Щоб дізнатися ціну на інші документи, будь-ласка вишліть їх на e-mail translator.twojstart@gmail.com

USTNE (УСНІ)

Tłumaczenia w kancelariach notariuszy, w sądach, urzędach, firmach itp.

UWAGA! Cena może ulec zmianie ze względu na dojazd tłumacza do miejsca wykonania tłumaczenia. 

Переклади у нотаріусів, в судах, державних установах, фірмах і т.д.

УВАГА! Ціна може змінитися у зв'язку з необхідністю доїзду перекладача до місця виконання перекладу.

250 PLN/60 min 

bottom of page